Η Εποπτεία των Σχολείων τής Φ.Ε. και οι Συντονιστικές Επιτροπές των Αγώνων Λόγου και Τέχνης διοργανώνουν κάθε χρόνο Διαγωνισμούς Ποιήματος και Διηγήματος, Ταινίας Μικρού Μήκους, Φωτογραφίας, Σκίτσου, Κόμικς, Χρωματικής Σύνθεσης, Μουσικής (Μελοποιημένου Στίχου και Οργανικής Μουσικής).

Όλοι οι Διαγωνισμοί είναι ξεχωριστοί για το Γυμνάσιο και το Λύκειο και κάθε μαθητής μπορεί να λάβει μέρος σε όσους επιθυμεί αλλά με ένα μόνο έργο, το οποίο δεν θα πρέπει να έχει δημοσιοποιηθεί στο παρελθόν.

Τα έργα, που πρέπει να πληρούν συγκεκριμένους όρους συμμετοχής, κρίνονται από ειδικές επιτροπές στις οποίες μετέχουν καταξιωμένοι εκπρόσωποι τής κάθε Τέχνης. Οι επιτροπές αυτές, αφού κρίνουν και αξιολογήσουν τα έργα, απονέμουν τρία βραβεία για κάθε είδος ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Επίσης απονέμονται έπαινοι για κάθε συμμετοχή στους Αγώνες.